Jolieke van der Haar (JvdH) werkt sinds 2006 als onafhankelijk creatief conceptmaker en vormgever in Amsterdam.

.

JvdH werkt onder andere voor: NS OV-fiets, NS Fietsenstallingen, Passend Lezen, De Bibliotheek, Filmproducenten Nederland, Windunie, Groenbalans, Esprit Scholen.
Afhankelijk van de opdracht werkt JvdH samen met een eigen netwerk van gelijkgestemde hardwerkende getalenteerde creatieven.

.

Voordat ik als zelfstandige begon met JvdH was ik 14 jaar werkzaam als art director en vormgever bij verschillende reclame- en communicatiebureau’s.